CELE

Cele działania Fundacji:

– działalność edukacyjna w zakresie wiedzy teoretycznej i poznania obszernej fonoteki muzykologii, historii muzyki polskiej i europejskiej

– tworzenie nowych choreografii do utworów kompozytorów polskich

– rozwijanie wrażliwości artystycznej

– uwrażliwiania młodych ludzi na odbiór sztuki

– inspirowania do uczestnictwa w kulturze wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

– zwiększenie zakresu odbiorców kultury na terenach objętych bezrobociem i wiejskich oraz zainspirowanie ich do działalności kulturalnej we własnym regionie

– organizowanie pomocy w celu wyrównania szans tym środowiskom

Do realizacji celów Fundacja konsultuje artystów: choreografów, tancerzy, muzyków, pedagogów, aktorów oraz reżyserów. Efektem tej pracy są spektakle baletowe kolejnych Chopiniad oraz dwie części obszernej Wystawy Chopinowskiej.