THE CHOPIN EXHIBITION

Jest prywatną wystawą Biegańskich udostępniana, od 1999 r. roku Chopinowskiego na potrzeby Fundacji głównie do miejscowości związanych z Chopinem. W nowej szacie graficznej i wzbogacona o część artystyczną całość składa się z dwóch części: „Chopin w kraju”, która zawiera szeroką tematykę przedstawiającą dzieciństwo i młodość Chopina w Polsce, jego rodzinę, przyjaciół szkolnych, nauczycieli, życie kulturalne Warszawy i dworów polskich, które gościły go w czasie wakacyjnych podróży. Druga jej część: „Fantazja na tematy polskie” przedstawia fotografie spektakli baletowych, grafiki malarskie stanowiące scenografie baletowe autorstwa Grażyny Totwen-Kilarskiej, a także plakaty Piotra Jurka, który jest również autorem projektu i opracowania graficznego obu części Wystawy Chopinowskiej.